Nyheter

Det är svårt att spela instrument och det är först när man kan det som man blir kreativ. Men med datorns hjälp är det lättare. Det menar ett nytt projekt som vill ändra på musiklektionerna. Projektet Make music matter har nu dragit i gång. Det är...

Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Den 13-14 september 2017 arrangerar institutionen för musik och bild på Linnéuniversitetet ett konvent för musiklärare i Sverige. Under två inspirerande kompetensutvecklingsdagar får du ta del av forskares, musikentreprenörers och kollegors erfarenheter, både...

Make Music Matter heter ett projekt som erbjuder digitala musikskapande verktyg, ett skolprojekt för alla skolor i Sverige och arrangerar olika musikkonvent och nätverksträffar. Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt främjar entreprenörskap. Make Music Matter är ett nationellt...