Skolprojekt

Syftet med skolprojekten är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det är alla elevers medborgerliga och demokratiska rättighet att både få uttrycka sig och bli lyssnade på. Det är också varje elevs rättighet att själva få utveckla en musikalisk lyhördhet och att få delta i och bidra till musikaliska sammanhang.

 

Med hjälp av digitala verktyg blir det möjligt att utveckla gynnsamma lärmiljöer som eleverna upplever som autentiska och inspirerande. Digitala verktyg kräver inte så mycket färdighetsträning som traditionella musikinstrument och kan därför förkorta vägen till ett musikaliskt och givande deltagande.

 

Ur ett yrkesförberedande perspektiv har de digitala verktygen en stor potential att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och musikaliska självförtroende. Mycket av den musikproduktion som sker i samhället idag är digital och många svenska låtskrivare och musiker är mycket framgångsrika på den globala musikmarknaden. Steget från musikskapande i klassrummet till musikaliskt entreprenörskap behöver därför inte vara långt.

All the songs have a story I wanted to tell.

- Tim Bergling

STORIES #forabetterday är ett skolprojekt med fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående där lärare kan arbeta med projektet tematiskt/ämnesövergripande med ämnen som musik, samhällskunskap, religion, idrott och hälsa, svenska, engelska etc. Genom att arbeta utifrån den lärarhandledning som har tagits fram för projektet så kan varje skola arbeta med värdegrund på ett för eleverna utvecklande och karaktärsdanande sätt.

Syftet med projektet är att ge elever möjligheter att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i innovativa miljöer som liknar musikbranschen och samhällets kulturliv i stort, främja entreprenörskap, innovation och integration samt med musiken som medel främja barns och ungdomars välmående och musikalisk kreativitet.

 

STORIES handlar om att alla har något att berätta. Eleverna ges verktyg för att berätta sin egen historia, samtidigt som de får reflektera och diskutera kring frågor som handlar om livet. Musiken kan i detta bli en enande kraft och ett gemensamt språk som främjar ökad förståelse och tolerans hos barn och ungdomar i olika åldrar och med olika bakgrund. I projektet behandlas historien om världsartisten Avicii, eleverna får titta på filmen True Stories samt arbeta med Aviciis musik i egna musikproduktioner och remixar.

 

STORIES #ForABetterDay är ett unikt samarbete mellan Make Music Matter!, Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, samt Sveriges Kommuner och Regioner, Soundtrap by Spotify och NE.

Anmälan till skolprojektet STORIES (senast 31/8)

 

566 skolor från hela Sverige har hittills deltagit i STORIES projektet.

Inslag från när Make Music Matter! medverkade i Nyhetsmorgon i TV4.

Tidigare projekt

I HAVE A DREAM – Ett samarbete med ABBA The Museum under 2019/2020

HAPPY NATION REBORN – Ett samarbete med Ace of Base under 2018/2019