Collab 2 Compose

Collab 2 Compose är ett initiativ som möjliggör nationella och internationella samarbeten mellan aktörer som har musik som gemensam nämnare – skolor, organisationer, musikförlag, produktionsbolag, etc. Dessa samarbeten kan vara music writing camps, projekt, musikprogram, kurser, etc.

 

Initiativet har stor tyngdpunkt på kollaborativt musikskapande (med process- och produktvärdering utifrån novis-expert) i syfte att främja musikalisk kreativitet, språklig förmåga och kulturellt utbyte.

 

Bakgrund till projektet

Idén om ett kollaborativt musikskapandeprojekt har sin bakgrund genom ett möte mellan ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus och BBC-reportern Karen Gabay, i Manchester i oktober 2019. För att samla värdefulla kunskaper och erfarenheter kring ett kollaborativt musikskapande mellan Sverige och Storbritannien genomfördes under våren 2019 ett pilotprojekt där en svensk och en brittisk skola ingick. Till projektet togs både en lärarhandledning fram och ett arbetsmaterial som de båda skolorna skulle arbeta med med hjälp av verktygen Soundtrap och Wahzaa. I projektet deltog sammanlagt fem lärare och 130 elever i åldrarna 11-16 år.

Idén om ett kollaborativt musikskapandeprojekt har sin bakgrund genom ett möte mellan ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus och BBC-reportern Karen Gabay, i Manchester i oktober 2019.