Collab 2 Compose

Collab 2 Compose är ett initiativ som möjliggör nationella och internationella samarbeten mellan aktörer som har musik som gemensam nämnare – skolor, organisationer, musikförlag, produktionsbolag, etc. Dessa samarbeten kan vara music writing camps, projekt, musikprogram, kurser, etc.

 

Initiativet har stor tyngdpunkt på kollaborativt musikskapande (med process- och produktvärdering utifrån novis-expert) i syfte att främja musikalisk kreativitet, språklig förmåga och kulturellt utbyte.

Bakgrund till projektet

Idén om ett kollaborativt musikskapandeprojekt har sitt ursprung i en  intervju som BBC-reportern Karen Gabay gjorde med ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus i Manchester i oktober 2019. Under mötet berättade Björn om det pågeånde samarbetet ”I Have A Dream” som ABBA The Museum hade tillsammans med Make Music Matter!. Reportern kontaktade därefter projektansvarige Göran Nikolausson för ett möte på ABBA The Museum där idén om ett internationellt samarbete kring musikskapande online med digitala verktyg började ta form.  För att samla värdefulla kunskaper och erfarenheter kring ett kollaborativt musikskapande mellan Sverige och Storbritannien genomfördes under våren 2021 ett pilotprojekt där ca 130 elever från en svensk och en brittisk skola i åldrarna 13-16 år ingick. Till projektet togs både en lärarhandledning fram och ett arbetsmaterial som de båda skolorna skulle arbeta med med hjälp av verktygen Soundtrap och Wahzaa. Collab2Compose har genomförts ytterligare en omgång  i samarbete med Birmingham Royal Conservatoire iunder perioden november 2021 – mars 2022 där några skolor från Birmingham och Göteborg deltog.

Idén om ett kollaborativt musikskapandeprojekt har sin bakgrund genom ett möte mellan ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus och BBC-reportern Karen Gabay, i Manchester i oktober 2019.