Let’s Co-Net! nätverksträffar

Sedan december 2020 organiserar Make Music Matter! nätverksträffar med namnet Lets Co-Net! Det bakomliggande syftet var att i en tid av pandemi på ett enkelt och lättillgängligt sätt bidra till lärares kompetensutveckling. Här möts akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) för att nätverka och samarbeta, vilket förväntas leda till nytänkande och innovation som bidrar till samhällsutvecklingen i stort.

 

Med tiden har träffarna utvecklats och anordnas nu som både digitala och fysiska träffar där fler än musiklärare deltar. Programmet består av workshops, clinics, panelsamtal, föreläsningar och artistuppträdande, i syfte att lyfta musiken och dess betydelse på olika plan. Nätverksträffarna handlar om att sätta kunskap i rörelse, vilket också är i linje med Linnéuniversitetets vision kring samverkan med det omgivande samhället. De interaktiva nätverksträffarna möjliggör att fler kan “träffas” och har bidragit till att verksamheten når längre ut.

 

Träffarnas innehåll

Varje träff utgår från ett aktuellt tema, till exempel; musiktrender, musik och forskning, musik och ungas fritid, läroplan och kursplan, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc. Vid varje nätverksträff medverkar tre inbjudna gäster.

Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.