Meningsfull Fritid

Genom unika och inspirerande musikupplevelser har vi hittills nått och aktiverat över 10 000 barn och unga.

 

Barn och unga har rätt till en trygg och meningsfull fritid. Barn och unga med meningsfull fritid mår bättre både fysiskt och psykisk jämfört med andra i samma ålder. Barnkonventionen är tydlig med att alla barn och unga har rätt till en rolig och utvecklande fritid. Att ge fler möjlighet till en trygg och meningsfull fritid är därför en viktig och prioriterad målsättning för oss i Make Music Matter!

 

Make Music Matter! driver inte egna mötesplatser. Däremot samverkar vi och stöttar befintliga platser och aktörer i sin verksamhet. Vi anordnar aktiviteter i samarbete och i samverkan med aktörer som är relevanta och intressanta utifrån gemensamma mål och syften.

 

Festivaler, Konvent & Evenemang

Sedan år 2022 deltar verksamheten i större arrangemang genom att anordna aktiviteter med syftet att ge unga en plattform för att upptäcka och utveckla sin passion för musik, visa på användbara verktyg för att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel samt inspirera till en meningsfull fritid och framtida yrkesmöjligheter inom musiken.
Vidare är syftet att genom närvaron möta och lyssna in målgruppen, nätverka och bygga relationer samt skapa förutsättningar för nya samarbeten och satsningar.
Hittills har verksamheten deltagit i Järvaveckan, Frihamnsdagarna i Göteborg, Göteborgs Jubileumsfirande, Kulturfestivalen i Stockholm samt You+ Music på Fryshuset i Stockholm.
De aktiviteter som erbjuds är sådana som kan engagera snabbt och enkelt och som inte kräver lång förberedelse för deltagarna. Grundaktiviteterna är musikproduktion, spela in en låt, uppträda på scenen, dansworkshops, dj-ing och prova på musikinstrument. Därefter fylls det på med workshops, meet & greets, artistuppträdanden, intervjuer, tävlingar, livepoddar, etc.
Aktiviteterna ska komplettera varandra, vara enkla att ta en del av, intressanta och täcka en bredd när det gäller ungdomskulturer och trender. För att säkerställa att det blir så samverkar projektet med samhällets olika aktörer.

 

Lovaktiviteter

Under skolloven arrangerar vi i samarbete med en eller flera aktörer, aktiviteter där unga ges möjlighet att utveckla sina kunskaper. Aktiviteter sträcker sig från enstaka workshops till längre kurser och kan pågå från en till flera dagar. Aktiviteterna utvecklas utifrån ungas behov och ska komplettera befintliga verksamheter. Exempel på aktiviteter är låtskrivarcamps, musikproduktion, sångworkshops, dj kurser, inspirationsföreläsningar med musikbranschen, jobb i musikbranschen, etc.

Syftet med aktiviteter som Make Music Matter! anordnar på dessa events är att erbjuda ungdomar en möjlighet att testa musikskapande.