Events & Aktiviteter

Under sommaren 2022 initierades utåtriktade eventverksamhet med uppskattade inslag på Järvaveckan i Stockholm och Frihamnsdagarna i Göteborg, och utvecklades vidare under vinterhalvåret med Stockholmsbaserade aktiviteter på Blå Huset i Tensta och på Pre-Event Festivalen i Annexet.

 

Syftet med aktiviteter som Make Music Matter! anordnar på dessa events är att erbjuda ungdomar en möjlighet att testa musikskapande, prova på musik som verktyg för uttryck och kommunikation samt inspirera till en meningsfull fritid och framtida yrkesmöjligheter inom musiken då samarbete sker med olika aktörer från musikbranschen. De får även tillfälle att framträda med sin egen musik.

 

Vidare är syftet att genom närvaron skapa nya kontakter och förutsättningar för fortsatta samarbeten genom projektets andra delar.
Programmet på evensen består av en mängd olika musikaktiviteter som musik- och dansworkshops, föreläsningar, studioinspelningar, uppträdanden, Dj-ing, möten med artister, prova på musikinstrument, tävlingar och mycket mer.
I syfte att erbjuda ett attraktivt, relevant och kvalitativt program samverkar projektet med lokala, nationella och internationella aktörer. Målet är en unik och inspirerande musikupplevelse för unga!

 

Under våren och sommaren 2023 kommer Make Music Matter! bland annat medverka på Järvaveckan i Stockholm (31 maj-3 juni) och Göteborgs Jubileumsfestivalen (2 juni -5 juni)

Syftet med aktiviteter som Make Music Matter! anordnar på dessa events är att erbjuda ungdomar en möjlighet att testa musikskapande.