Make Music Matter!

Projektet Make Music Matter! tror starkt på musikens betydelse för välmående och identitetsutveckling och vill inspirera unga människor att utforska sin kreativitet, hitta sin egen röst och utveckla sitt eget musikskapande.Genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och program, arbetar projektet med att hjälpa unga att utveckla sina färdigheter och samtidigt främja deras psykiska hälsa.

 

I Make Music Matter! samverkar akademi, skola, musik-, tech- och kulturbranscher med det omgivande samhället med syfte att utveckla och sprida kunskap om musik och bidra till samhällsutveckling, ungas kreativitet och välmående.
Make Music Matter! vill demokratisera musik som uttrycksform och kommunikationsmedel genom att ge unga tillgång till kunskap och verktyg som gör det möjligt att uttrycka tankar, känslor och idéer musikaliskt.
Verksamheten började 2017 med skolprojekt och det är fortfarande genom skolor som Make Music Matter! når flest barn, ungdomar och lärare. Men projektet anordnar också eventsbaserade aktiviteter för unga och erbjuder lärare kompetensutveckling via nätverksträffar och kurser. En viktig del i verksamheten är initiativ riktade mot ungdomar i särskilt utsatta områden.

 

Ett nationellt nätverk

Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet tillsammans med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Tim Bergling Foundation. Make Music Matter! samarbetar också med en mängd andra aktörer inom bland annat musikbranschen, samhällsplanering, utbildningssektor och näringsliv.

Make Music Matter! vill demokratisera musik som uttrycksform och kommunikationsmedel genom att ge unga tillgång till kunskap och verktyg som gör det möjligt att uttrycka tankar, känslor och idéer musikaliskt.