Make Music Matter!

Make Music Matter! tror starkt på musikens betydelse för välmående och identitetsutveckling och vill inspirera unga människor att utforska sin kreativitet, hitta sin egen röst och utveckla sitt eget musikskapande. Genom ett evidensbaserat arbetssätt och edutainment organiserar Make Music Matter! meningsfulla och kunskapshöjande aktiviteter och projekt. Vårt arbete syftar inte bara till att utveckla unga människors färdigheter utan också att främja kreativitet och välmående, med forskning som en integrerad del av verksamheten.

 

Musik och kultur är vägar för att förstå världen, att kunna arbeta kreativt och nyskapande med avancerade processer. Detta gäller särskilt unga, som i sin start i livet behöver få pröva på konst och kultur i olika former och möjlighet att utveckla sitt eget skapande. Ny svensk forskning visar att strukturerad fritid har positiva effekter på barns fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även barns skoltrivsel och förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Ur ett samhällsperspektiv bidrar en strukturerad meningsfull fritid till barnens lärande och utveckling.

 

Verksamheten, som startade 2017 med skolprojekt, har via skolor nått tusentals elever och lärare. Sedan 2022 har Make Music Matter! utökat sin verksamhet genom att arrangera lovaktiviteter och delta i större festivaler och evenemang. Syftet med detta är att erbjuda fler unga en plattform för att upptäcka och utveckla sin passion för musik samt inspirera till meningsfull fritid och framtida yrkesmöjligheter inom musik. Närmare 10 000 barn och unga har deltagit i någon av organisationens aktiviteter.

 

För att stödja kompetensutveckling bland lärare och betona musikens betydelse anordnar Make Music Matter! nätverks- och fysiska träffar under namnet Lets Co-Net! Programmet inkluderar workshops, clinics, panelsamtal och föreläsningar. Dessutom deltar organisationen aktivt i andra relevanta arrangemang för att lyfta fram sitt viktiga arbete för både unga och samhället.

 

Make Music Matter! är en verksamhet utan vinstintresse vars intäkter går till att på bästa sätt främja musik och barn och ungas rätt att genom musiken uttrycka sig. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.
Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet tillsammans med Signatur– Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Tim Bergling Foundation.

I would teach children music, physics, and philosophy; but most importantly music, for the patterns in music and all the arts are the keys to learning.
― Plato