Make Music Matter! Let´s Co-Net 2 december – Premiär för interaktiva nätverksträffar

Make Music Matter! Let´s Co-Net 2 december – Premiär för interaktiva nätverksträffar

Make Music Matter! Let´s Co-Net – nätverksträffar online

Digitala möten har blivit ett allt vanligare sätt att konferera sedan Covid-19. Make Music Matter! kommer därför att börja med webbaserade sändningar riktade till verksamma musiklärare i hela landet. Första nätverksträffen äger rum den 2 december 2020 kl. 15.00-17.00. Samtliga Nätverksträffar arrangeras av Linnéuniversitetet.

Temat för 2/12 är Komponera, skapa musik och uttrycka musik med rösten.

Medverkande Adée, Martin Rolinski, Göran Nikolausson & Christel Olsson.

  • Future Songwriting – Artisten Ida Adee Olsson håller en workshop/presentation om hur man på ett enkelt sätt kan arbeta för att främja kreativt musikskapande bland barn och ungdom
  • Komponera mera – Göran Nikolausson berättar om hur lärare kan arbeta för att eleverna ska bli bättre på att komponera musik och samtidigt främja kreativa lärandeprocesser i musikskapande genom process- och produktvärdering
  • Julkören/We Are Voice – Artisten Martin Rolinski (tidigare sångare i BWO – Bodies Without Organs) presenterar en ny kör-app som musiklärare kan använda för att arbeta med sång och stämsång i musikundervisning.
  • Gruppdiskussioner (interaktiva samtal i mindre grupper kring dagens tema)