Make Music Matter! medverkade på rektorsprogrammets rikskonferens vid Karlstad universitet

Make Music Matter! medverkade på rektorsprogrammets rikskonferens vid Karlstad universitet

Klas Bergling och Göran Nikolausson medverkade den 12 juni på rektorsprogrammets rikskonferens vid Karlstad universitet  för att berätta om Tim Bergling Foundation och Make Music Matter! . Vid konferensen deltog ett hundratal representanter från de sju lärosäten som har rektorsutbildning, däribland Linneuniversitetet samt Skolverket. Efter presentationerna hölls en paneldebatt om musikens betydelse för främjande av kreativitet och välmående vilken leddes av Camilla Kylin och Jessica Naeser Skov