Make Music Matter! ingår samarbete med Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Make Music Matter! ingår samarbete med Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Make Music Matter! har glädjen att meddela att Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kommer att stödja projektet.  Samarbetet startar i februari 2021 och pågår fram till och med december 2022 där stiftelsen kommer att stödja ett nytt skolprojekt som startar höstterminen 2021 och som ännu inte är offentligt. Signatur stödjer organisationer och projekt som strävar efter att ge fler människor tillgång till högkvalitativ musik. Signatur vill genom sitt bidragsprogram skapa ett bättre samhälle via musikens och musicerandets enande kraft.  Vidare är stiftelsen särskilt intresserade av projekt riktade mot barn och ungdomar, initiativ som ger fler tillgång till högkvalitativ musikutbildning och uppslag som möjliggör för allmänheten att njuta av högklassig musik från ett brett utbud av genrer.  Signatur stöttar partnerorganisationer som delar vår passion för musik och för att nå ut till hela samhället, inte minst till grupper med begränsad tillgång till inspirerande musikupplevelser och musikundervisning av högsta kvalitet.

För mer information om Signaturs verksamhet se länk nedan: