Skola Hemma: Make Music Matter! erbjuder stöd för musikundervisning under Coronapandemin

Skola Hemma: Make Music Matter! erbjuder stöd för musikundervisning under Coronapandemin

Make Music Matter erbjuder distansundervisning för musiklärare inom ramen för Skola Hemma där lärare och elever får möjlighet att kollaborativt skapa musik online under pandemin. Skola Hemma är ett samverkansprojekt mellan SKR, UR, Skolverket mfl.

Bakgrund: Make Music Matter är ett projekt som drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting, Soundtrap och Academy of Music and Business. Syftet med projektet är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Läs mera: