Author: MMMAdmin

Musik har stor betydelse för människor välmående och identitetsutveckling. Det är tankar som förenar Tim Bergling Foundation och Make Music Matter!, som nu återkommer till Järvaveckan....

Skolforskningsinstitutet presenterar en ny systematisk forskningssammanställning som visar hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande....

Onsdagen den 24 maj 2023, kl. 15.00-16.30 anordnar Make Music Matter! i samarbete med Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, seminariet. Musiken och hälsan på Avicii Experience, SPACE, Stockholm...