Author: MMMAdmin

Efter framgångsrik medverkan på både Järvaveckan och Göteborgs Jubileumsfestival, där tusentals barn och unga engagerades i olika musikaktiviteter, tar Make Music Matter! nu plats på Kulturfestivalen i Stockholm. 18-20 augusti från kl12.00 till kl20.00 är Du välkommen till vårt tält vid Sergelfontänen för att ta del...

Musik har stor betydelse för människor välmående och identitetsutveckling. Det är tankar som förenar Tim Bergling Foundation och Make Music Matter!, som nu återkommer till Järvaveckan....

Skolforskningsinstitutet presenterar en ny systematisk forskningssammanställning som visar hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande....

Onsdagen den 24 maj 2023, kl. 15.00-16.30 anordnar Make Music Matter! i samarbete med Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, seminariet. Musiken och hälsan på Avicii Experience, SPACE, Stockholm...