Let’s Co-Net

Let’s Co-Net nätverksträffar

Digitala möten har blivit ett allt vanligare sätt att konferera sedan Covid-19. Make Music Matter! erbjuder sedan december webbaserade TV-sändningar riktade till verksamma musiklärare i hela landet. Att delta i våra nätverksträffar är helt utan kostnad. Arrangör är Linnéuniversitetet.

 

Syftet med sändningarna är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc. Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.

 

Sändningarnas innehåll

Varje sändning utgår från ett aktuellt tema, till exempel; läroplan och kursplan, bedömning, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc. Vid varje nätverksträff medverkar tre inbjudna gäster, en artist, en lärarutbildare/forskare och en representant för ett appföretag. Programmet består av föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm. Allt kompetensmaterial finns tillgängligt gratis på Facebook Make Music Matter.

För detaljerad information kring programmet för webbsändningen – Klicka på anmälan!

 

Anmälan

Nästa träff är 25:e maj, 2023. Du anmäler dig till Nätverksträffen på denna länk. (Tillgänglig när nästa träff planerats in.)

Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.