Artikel – ”Make Music Matter! upprätthåller musikens kraft”

Efter förra årets succémedverkan där flera hundra barn och unga deltog i musikaktiviteter, tar Make Music Matter! återigen plats på Spånga IP och Järvaveckan.

Projektet Make Music Matter! tror starkt på musikens betydelse för välmående och identitetsutveckling och vill inspirera unga människor att utforska sin kreativitet, hitta sin egen röst och utveckla sitt eget musikskapande. Genom att erbjuda meningsfulla och kunskapshöjande aktiviteter och program, arbetar projektet med att hjälpa unga att utveckla sina färdigheter och samtidigt främja kreativitet och välmående.

Syftet med närvaron på Järvaveckan är att ge unga en plattform för att upptäcka och utveckla sin passion för musik, visa på användbara verktyg för att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel samt inspirera till en meningsfull fritid och framtida yrkesmöjligheter inom musiken. De får även tillfälle att framträda med sin egen musik.

Vidare är syftet att genom närvaron skapa nya kontakter och förutsättningar för nya samarbeten och satsningar.

Årets medverkan kommer att bjuda på ett gediget program med en mängd olika aktiviteter som musik- och dansworkshops, demoinspelningar, artistuppträdanden, Dj-ing, livepoddar, möten med artister, prova på musikinstrument, tävlingar och mycket mer. I programmet medverkar bland annat content creatorn Alan Max, artisten Prince Prime, Josefin Forsman´s Loud Sweden, kreatören Sebastian Tadros, artist coachen Sofia Lilja, danscrew Moves2, artisten Gogge, Silent Disco, Ångestpodden, representanter från Universal Music, Sony Music & Playground music, Det nya musikskapandet, med flera. Målet är en unik och inspirerande musikupplevelse för unga!

MAKE MUSIC MATTER! startade 2017 med skolprojekt och det är genom skolor som verksamheten når mest barn, ungdomar och lärare. Sedan starten har 400 skolor runt om i landet deltagit i olika skolprojekt. I Make Music Matter! samverkar akademi, skola, musik-, tech- och kulturbranscher med det omgivande samhället med syfte att utveckla och sprida kunskap om musik och bidra till samhällsutveckling, ungas kreativitet och välmående.

Projektet vill demokratisera musik som uttrycksform och kommunikationsmedel genom att ge unga tillgång till kunskap och verktyg som gör det möjligt att uttrycka tankar, känslor och idéer musikaliskt.

Projektet anordnar även eventbaserade aktiviteter för unga och därav medverkan på Järvaveckan. Med ett liknande koncept som Järvaveckan kommer Make Music Matter! även att medverka på Göteborgs Jubileumsfirande i Frihamnen i juni i år. Vidare anordnar projektet nätverks- och fysiska träffar Lets Co-Net! med programmet som består av workshops, clinics, panelsamtal och föreläsningar i syfte att kompetensutveckla lärare samt lyfta musiken och dess betydelse på olika plan. Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet tillsammans med Signatur- Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Tim Bergling Foundation.

 

—-> LADDA NED SOM PDF