Make Music Matter! tar återigen plats på Järvaveckan

Make Music Matter! kommer att återigen medverka på årets Järvavecka. Evenemanget, som äger rum mellan 31 maj och 3 juni på Spånga IP, är en möjlighet för projektet att sprida sitt budskap och engagera unga människor från Järvaområdet och hela Stockholm.  

Make Music Matter tror på betydelsen av meningsfull fritid för unga och musikens roll i ungas liv och i samhället. Syftet med vår närvaro på Järvaveckan är att ge unga en plattform att upptäcka och utveckla sin passion för musik samt visa på verktyg att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom deltagandet på Järvaveckan, hoppas projektet att inspirera unga människor att utforska sin kreativitet, hitta sin egen röst och utveckla sitt eget musikskapande.

“Vi är glada över att delta på Järvaveckan i år igen” säger grundaren Göran Nikolausson. Vi tror starkt på musikens betydelse för människors välmående och identitetsutveckling och vi hoppas kunna inspirera unga människor att ta sin passion för musik vidare.”

Make Music Matter kommer att erbjuda en mängd olika musikaktiviteter där unga kommer att kunna delta – musik & dansworkshops, föreläsningar, studioinspelningar, uppträdanden, Dj-ing, tävlingar och mycket mer. Vi vill även visa på framtida yrkesmöjligheter inom musikbranschen och är därför glada över att kunna samarbeta med olika aktörer för musikbranschen så att vi tillsammans kan skapa en unik och inspirerande musikupplevelse för unga.

Vi välkomnar alla att besöka Make Music Matter på Järvaveckan och delta i vårt program. Låt oss tillsammans göra musiken till ett verktyg för ungas kreativitet och välmående!

För mer information och Make Music Matter´s deltagande på Järvaveckan kontakta 
Nanny Marianovic:  nanny.marianovic@gmail.com