Make Music Matter! till Göteborgs Jubileumsfestival 2-5 juni

Make Music Matter! kommer att medverka på Göteborgs Jubileumsfestival som äger rum mellan  2-5 juni i Frihamnen. 

Make Music Matter arbetar för en meningsfull fritid för unga och vill sprida den roll musiken kan betyda i ungas liv och i samhället i stort. Syftet med närvaron på Jubileumsfestivalen i Göteborg är att ge unga en plattform för att upptäcka och utveckla sin passion för musik samt visa på användbara verktyg för att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom deltagandet på Jubileumsfestivalen, hoppas projektet att inspirera unga människor att utforska sin kreativitet, hitta sin egna röst och utveckla sitt eget musikskapande.

Make Music Matter kommer att erbjuda en mängd olika musikaktiviteter där unga ges möjlighet att delta, som exempelvis workshops, föreläsningar, studioinspelningar, uppträdanden, Dj-ing, tävlingar och mycket mer. Det visas även på framtida yrkesmöjligheter inom musiken då samarbete sker med olika aktörer från musikbranschen. Vi skapar tillsammans en unik och inspirerande musikupplevelse för unga!

Vi välkomnar alla att besöka Make Music Matter på Jubileumsfestivalen och delta i vårt program. Låt oss tillsammans göra musiken till ett verktyg för ungas kreativitet och välmående!

För mer information och Make Music Matter´s deltagande på Jubileumsfestivalen kontakta: 

Nanny Marianovic:  nanny.marianovic@gmail.com