Ny forskning om musikundervisning

Skolforskningsinstitutets presenterar en systematisk forskningssammanställning om musikundervisning i skolan
Skolforskningsinstitutet presenterar en ny systematisk forskningssammanställning som visar hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande. Forskningssammanställningen presenteras av Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Karolina Fredriksson tillsammans med projektets experter Cecilia Wallerstedt, professor vid Göteborgs universitet, och Olle Zandén, docent vid Göteborgs universitet. 

Samma datum publicerar Skolforskninginstitutet också forskningssammanställningen i bokform. Det är möjligt att deltaga vid träffen digitalt eller på plats där också fika ingår. Anmälan senast 7 juni på länken nedan.
 
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/make-music-matter/digitala-natverkstraffar/mmm230614/ 
 
Arrangör:  Make Music Matter!, Linnéuniversitetet