Seminarieeventet Musiken och hälsan!

När vi blir drabbade av ett musikstycke öppnar vi upp djupa delar av hjärnan och ju fler sinnen som blir berörda, desto lättare har vi att minnas.

Onsdagen den 24 maj 2023, kl. 15.00-16.30 anordnar Make Music Matter! i samarbete med Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, seminariet. Musiken och hälsan på Avicii Experience, SPACE, Stockholm

Syftet med seminariet är att beröra frågeställningar om ungas hjärnor, känslor, kreativitet och hur musik kan ha en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet. Forskningen inom musik och hälsa har kommit långt och under seminariet kommer vi att uppmärksamma den senaste tidens forskning med exempel på hur tex. vår livslängd kan öka tack vare regelbundna kulturaktiviteter. Livskvalitet, meningsskapande och välbefinnande är faktorer som kommer att lyftas kopplat till musikens kraft.

Medverkar gör bl a Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid KMH, Gunnar Bjursell, professor vid Karolinska Institutet, Klas Bergling, chairman vid Tim Bergling Foundation, Sofia Lilja, artist-och sångcoachen & kbt terapeut, Göran Nikolausson, verksamhetsansvarig Make Music Matter!, elever från Gillboskolan i Sollentuna.

Artistuppträdande av Prince Prime & Claudia Kelley. Moderator: Christel Olsson

Här kan du ladda ned inbjudan som PDF.

Seminariet sänds även live.