Musik en stor hjälp för unga

Musik har stor betydelse för människor välmående och identitetsutveckling. Det är tankar som förenar Tim Bergling Foundation och Make Music Matter!, som nu återkommer till Järvaveckan.

Alla unga har rätt att uttrycka sig och bli lyssnade på. De har också rätt att utveckla sina musikaliska färdigheter för att kunna ingå i ett musikaliskt sammanhang. Många unga hittar en identitet i musiken. Den stimulerar också deras kreativa nyfikenhet och bidrar till förmågan att samarbeta och lösa problem tillsammans. Det är tankarna bakom projektet Make Music Matter! som återigen deltar under Järvaveckan där syftet är att ge unga en plattform att upptäcka och utveckla sin passion för musik samt visa på verktyg att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

MAKE MUSIC MATTER! drivs av Linnéuniversitetet tillsammans med Tim Bergling Foundation och Signatur-Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. – Vi är glada över att delta på Järvaveckan i år igen, inleder Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation. – Järvaveckan är en viktig aktör och mötesplats där samtal förs för framtidens Sverige. Där träffar vi många engagerade personer som vill bidra till samhällets utveckling men framför allt träffar vi unga som lär oss mycket om sin vardag, sina utmaningar och drömmar. – Vi vet att musiken kan vara en stor hjälp för unga. Hjärnforskningen visar också tydligt hur stor musikens inverkan är på hjärnan. Det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa och att utveckla olika förmågor. Vi vill arbeta förebyggande, och att arbeta med musik är så förebyggande det kan bli. Tillsammans med forsk are arbetar vi med att försöka påverka politiker och andra ansvariga.

KLAS BERGLING VAR NÖJD med förra årets deltagande på Järvaveckan. – Vi hade en tältstudio. Där fanns keybord och inspelningsutrustning. Vi hade även en scen där unga uppträde. Massor av unga kom dit och arbetade tillsammans. Olika åldrar. Vissa blyga, andra mer framåt. Många kom tillbaka flera gånger. Några låtar som skapades under veckan spelades upp inför publik. – I år är upplägget i princip detsamma: många lärorika och spännande aktiviteter samt ett team av erfarna ledare och framgångsrika aktörer som tillsammans arbetar med ungdomarna kring de olika delarna av musiken och kreativt skapande. Allt bedrivs på ideell basis. Musik och de ungas välmående är det som Tim Bergling Foundation och Make Music Matter! har gemensamt. Tim Bergling Foundation startades efter artisten Aviciis (Tim Bergling) tragiska död 2018. Till hans minne startade föräldrarna Klas Bergling och Anki Lidén Tim Bergling Foundation som genom sitt arbete stödjer olika projekt och initiativ som går i linje med stiftelsens vision om ett samhälle där barn och unga mår bra, känner trygghet och framtidstro samt får möjligheter att nå sin fulla potential. – Make Music Matter! tror starkt på musikens betydelse för människors välmående och identitetsutveckling, och det gör vi på Tim Bergling Foundation lika starkt, fortsätter Klas Berling. Tillsammans arbetar vi för att främja de ungas kreativitet och ge dem verktyg för att uttrycka sig med musik och låta dem berätta sina ”stories” med eget skapande. – Det är i sin musik som Tim uttryckte sig, ärligt och öppet och det gav honom mest glädje… den kreativa processen och samarbeten med människorna han älskade och respekterade för sin konst och talang.

FÖRUTOM ARBETET med Make Music Matter, har Tim Bergling Foundation bland annat byggt studion Create Sessions i Tensta, och har planer på att bygga tio studios på olika platser i Sverige. Satsningen går under namnet Studios – for a better day.

 

LADDA NED SOM PDF