Smp: Musikelever ska slippa traggla ackord

Smp: Musikelever ska slippa traggla ackord

Det är svårt att spela instrument och det är först när man kan det som man blir kreativ. Men med datorns hjälp är det lättare. Det menar ett nytt projekt som vill ändra på musiklektionerna.

Projektet Make music matter har nu dragit i gång. Det är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Linnéuniversitetet, företaget Soundtrap och Academy of music and business. Det ska underlätta för elever att vara kreativa och skapande i sin musik. Med digitala verktyg kan eleverna lära sig spela på instrumenten i datorn i stället.

– Synen har varit att man ska utrycka sig konstnärligt med riktiga instrument, men keyboarden visade att den kan låta både som en flöjt eller en trumma. Och man kan göra mycket i datorn. Musikindustrin tog till sig detta. Nu är det dags för skolan också, säger projektledare Göran Nikolausson.

Elever som har en timmes musikundervisning i skolan får lägga stor del på att lära sig spela instrument. Det skiljer mycket mellan förutsättningarna, en del elever kan träna på piano- och gitarrackord hemma, andra har inte de möjligheterna.

– Vi fick i uppdrag av Skolverket att ta fram nationellt undervisningsstöd och skapa ett kompetensutvecklingsmaterial för lärare. Tanken föddes att inte bara låta det stanna i en bokhylla utan bli ett projekt där musiklärare stimuleras komma i gång, säger Göran Nikolausson.

Nu har anmälningsperioden startat. Allt material ska finnas på nätet för de skolor som ansluter sig till projektet.

– Det finns i molnet och man kan jobba med verktyget både hemma och i skolan. Det blir som en musikstudio där man kan skicka låtar till varandra.