Make Music Matter! – Musikproduktion som yrke – aktivitetsdag i Växjö 4 maj

Make Music Matter! – Musikproduktion som yrke – aktivitetsdag i Växjö 4 maj

Lördagen den 4 maj  kl. 14.00-21.00 arrangerar nätverket Make Music Matter! ”Musikproduktion som yrke” på Palladium (gamla biografen), Storgatan i Växjö. Eventet är helt gratis och vänder sig till unga och unga vuxna som är intresserade av att arbeta med att skriva och producera musik. Som deltagare kan man delta i kreativa workshops i låtskapande och textförfattande, lyssna till intressanta föreläsningar om musikproduktion med professionella aktörer. Medverkande: Joakim Budde, Adee och melodifestivalartisten C-Joe mfl.
På kvällen kl 18.00-21.00 är det ” Open Stage” där unga artister får uppträda och få feedback med tips och idéer om hur man kan utveckla sin musik och artisteri.
Eventet arrangeras av Make Music Make Music Matter!, Växjö kommun, STIM mfl.
Bakgrund om Make Music Matter!

Make Music Matter! är ett nationellt nätverk och en community där akademi, skola, musik-, tech- och kulturbransch

och andra samhällsaktörer samverkar för att sprida kunskap, innovation och nytänkande kring musik samt bidra till kunskapsutveckling och ett mer välmående samhälle.
Syftet med Make Music Matter! är att demokratisera musik som uttrycksform och kommunikationsmedel genom att ge unga tillgång till verktyg för att uttrycka sina tankar, känslor och idéer samt utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Tim Bergling Foundation, STIM, STIM Forward Fund, Sveriges Kommuner och Regioner, Soundtrap by Spotify, NE, Academy of Music and Business, We Are Voice, Wahzaa och ABBA The Museum samarbete med bl a Växjö kommun och andra aktörer för att visa unga på möjligheter för ett jobb inom kultur-, tech- och musikbranschen. Första eventet ägde rum den 19 februari på Palladium i Växjö city. Den 4 maj är det dags för nästa event. Läs mer om eventet nedan
Bakgrund till initiativet
Det finns en uppfattning om att ungdomars kunskaper och färdigheter inte helt överensstämmer med skolans krav, vilket potentiellt kan påverka deras självförtroende och självbild. För att adressera detta arbetar Studio 17 aktivt med att erbjuda kostnadsfri undervisning i estetiska ämnen för ungdomar i Växjö, särskilt de som bor i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden. Projektet har fått stöd från Statens Kulturråd och sedan 2024 även kommunalt stöd för att säkerställa och expandera dess verksamhet. Målsättningarna inkluderar skapandet av en musikstudio i Växjö, synliggörande av olika yrken inom musik, erbjudande av kostnadsfri aktivitet under lovperioder inom olika konstformer, samt strävan efter integration och minskad exkludering inom olika åldersgrupper.
Med dessa mål i sikte har Hans Parment från Studio 17 och Araby Park Arena samt Bergendahlska gården initierat ett samarbete med Make Music Matter! i syfte att förverkliga visionen. Make Music Matter! är en verksamhet som drivs av Linnéuniversitetet tillsammans med Signatur- Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, och Tim Bergling Foundation. Andra samarbetspartners är STIM och Soundtrap. Verksamheten arbetar med utbildning och bildning för att ge unga en plattform att upptäcka och utveckla sin passion för musik, erbjuda användbara verktyg för att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel samt inspirera till meningsfull fritid och framtida yrkesmöjligheter inom musiken. Över 10 000 barn och unga har deltagit i skolprojekt och aktiviteter som Make Music Matter! organiserat under 2023.
Arrangör: Make Music Matter!, STIM, Växjö kommun, Blekinge Läns Music (Creative Beats), mfl.
Fri entré!
För dig som ser ett liknande behov i din egen ort och vill veta mer om hur ett iknande projekt kan starta på din ort
är du välkommen att höra av dig.
kontakt:
goran.nikolausson@lnu.se