Make Music Matter! Let´s Co-Net 14 juni Musikundervisning i skolan med Skolforskningsinstitutet

Make Music Matter! Let´s Co-Net 14 juni Musikundervisning i skolan med Skolforskningsinstitutet

Varmt välkommen till juni månads Make Music Matter Let’s Co-Net, som denna gång fokuserar på hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande. Vi sänder live från F-husets foajé på Campus Växjö och det går bra att följa oss digitalt nedan.

På nätverksträffen presenteras en ny systematisk forskningssammanställning om hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande. Forskningsresultaten visar bland annat hur sättet läraren kommunicerar med sina elever kan ha stor betydelse för deras lärande.

 

Forskningssammanställningen presenteras av Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Karolina Fredriksson tillsammans med projektets experter Cecilia Wallerstedt, professor vid Göteborgs universitet, och Olle Zandén, docent vid Göteborgs universitet.

Den systematiska översikten är en sammanställning av internationell och nationell praktiknära forskning om undervisning i musik. Den vänder sig till lärare som undervisar i musik i grund- och gymnasieskolan. Vi vill erbjuda lärarna en sammanställning av sådan forskning som ligger nära lärares undervisningspraktik, och som har hög relevans för dem i deras arbete.

Forskningen som ingår i översikten har studerat musikundervisning i klassrum med fokus på lärares och elevers samspel och kommunikation. I sammanställningen beskriver vi utförligt de situationer som forskningen studerat och illustrerar dem med dialogutdrag. Det är situationer som lärare i musik kan känna igen sig i. Forskningens analyser av samspelet ger kunskap om hur man kan förstå det som sägs och görs, och på vilket sätt det kan få betydelse för elevers musikaliska lärande. Vi menar att forskningen därmed erbjuder kunskaper som kan ge lärare insikter kring den egna musikundervisningen och hur den kan utvecklas för att stödja elevers lärande i musik.

Anmälan och mer info (klicka)