Make Music Matter! medverkade under Frihamnsdagarna i Göteborg 25-27 augusti 2022

Make Music Matter! medverkade under Frihamnsdagarna i Göteborg 25-27 augusti 2022

Make Music Matter! medverkade på Frihamnsdagarna i Göteborg 25-27 augusti.
Syftet med  deltagandet var att främja kreativitet och välmående hos unga samt ge nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Ett ytterligare syfte var att nätverka och skapa kontakter och förutsättningar för eventuella framtida projekt.  Delar av programinnehållet var specifikt anpassat för att skolor ska delta med sina elever, vilket gjorde att flera hundra elever från årskurs 5, 6 och 8 från olika skolor deltog.

De populäraste aktiviteterna bland skolungdomarna var att testa att spela in demo, prova på att Dj-a, samt stå på scen och uppträda. Utöver skoleleverna var det många andra unga som provade på Dj-ing eller att skapa musik med hjälp av dator. Totalt spelades det in ett tjugotal demos och cirka 50 ungdomar uppträdde på scenen.