Make Music Matter! – Collab 2 Compose – internationellt skolprojekt mellan svenska och brittiska skolor

Make Music Matter! – Collab 2 Compose – internationellt skolprojekt mellan svenska och brittiska skolor

Make Music Matter! Collab 2 Compose är ett projekt med stor tyngdpunkt på kollaborativt musikskapande. Projektet kan genomföras inom ramen för skolans musikundervisning eller en enskild fritidsaktivitet.

I projektet finns stora möjligheter att utveckla samarbeten som passar just den egna verksamheten. Collab2Compose är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Signatur  och Birmingham Royal Conservatoire.