ABBA:s ”I Have A Dream” ska göra Barnkonventionen känd för skolelever.

ABBA:s ”I Have A Dream” ska göra Barnkonventionen känd för skolelever.

Ett unikt samarbete mellan ABBA The Museum och det nationella skolprojektet Make Music Matter kommer att ge elever i hela landet möjlighet att lära sig om svensk musikhistoria och sina egna rättigheter på samma gång. Samarbetet pågår 2019-2020 och har namnet ”Make Music Matter! I Have A Dream”.

I år fyller ABBA-låten ”I Have a Dream” 40 år (album Voulez Vous, release 23/4-1979) samtidigt som Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen) firar 30 år. Genom samarbetet ”Make Music Matter! I Have A Dream” får elever i skolanmed inspiration från Barnkonventionen utrycka sina drömmar genom att skapa en egen sångvers till låten ”I Have A Dream”. Under Barnkonventionens dag den 20 november på ABBA The Museum kommer elever sedan att få framföra sina musikaliska tolkningar av låten.

Deltagande skolor kommer via en lärarportal få tillgång till material som kan användas i undervisningen, bl a  ”En popsaga” av Björn Ulvaeus, arbetsmaterial om Konventionen om barnets rättigheter och kreativt musikskapande med digitala verktyg. Alla de fyra medlemmarna i ABBA står bakom att låten ”I Have A Dream” används i samarbetet.

Make Music Matter är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges Kommuner och Landsting, Soundtrap – A SPOTIFY COMPANY och Academy of Music and Business, där syftet är att eleverna ska få möjlighet att utveckla musikalisk kreativitet, digital kompetens, entreprenörskap och innovationsförmåga i autentiska miljöer som liknar musikbranschen. Detta ligger också väl i linje med ABBA The Museums vision, som är att inspirera och sprida kunskap om ABBA:s musik till en ny generation.

Caroline Fagerlind, museichef på ABBA The Museum:

– Att delta i skolprojektet Make Music Matter! är en självklarhet för oss på museet. Genom projektet kan vi tillgängliggöra historien om ABBA och deras musikskatt till nästa generationer. Med kunskap, omtanke och passion bidrar ABBA The Museum till att låta skolelever inspireras, motiveras och utbildas i svensk populärmusikhistoria.

Göran Nikolausson, projektansvarig för Make Music Matter! I Have A Dream, Linnéuniversitetet:

– Det är en fantastisk möjlighet att få göra detta tillsammans med ABBA The Museum 2019-2020. Make Music Matter I Have A Dream” fokuserar på barns drömmar och rättigheter, samtidigt som musikalisk kreativitet, entreprenörskap och digitalitet är centrala kunskapsområden i projektet. Genom projektet får eleverna dessutom utveckla sina kunskaper om ABBA, en grupp vars musik både har varit och fortfarande är mycket betydelsefull för svensk musik ute i världen.

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Redan idag får många lära sig om den i skolan, men det finns behov av att fördjupa kunskaperna. Genom samarbetet mellan Make Music Matter! och ABBA The Museum får eleverna möjlighet att arbeta med och lära sig om Konventionen för barnets rättigheter (Barnkonventionen) i skolan på ett lite annorlunda sätt.

– Det känns både spännande och roligt att få vara en del av detta samarbete. SKL har regeringens uppdrag att sprida kunskap om Barnkonventionen. Samtidigt arbetar vi nära kommunerna för att utveckla undervisningen. ”Make Music Matter! I Have A Dream”kombinerar dessa på ett förtjänstfullt sätt. Elever och lärare får fördjupa sina kunskaper om Barnkonventionen samtidigt som de får möjlighet att utveckla kreativitet, digital kompetens och entreprenörskap. Det är en bra kombination, säger Mats Gerdau, ordförande för utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream startar i början av september 2019 och pågår fram t o m 2020.

I HAVE A DREAM
Text och musik av Benny Andersson and Björn Ulvaeus.
©Union Songs Musikförlag AB på pressmeddelande och film.