Make Music Matter! medverkar i årets Skolriksdag. Den 9 maj kl. 12.30-12.45 talar Ann-Sofie Levén och Alexandra Björnsson om verksamheten i Make Music Matter! och Tim Bergling Foundation samt om samarbetete kring skolprojektet STORIES #For A Better Day.

Skolriksdag är en rikstäckande konferens som samlar politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. En väl fungerande ledning och styrning – både på nationell och lokal nivå – är väsentligt för att skapa god kvalitet i undervisningen och ge barn och elever likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Vad handlar det om och vilka är vägarna dit? Ett bra samarbete med fokus på det vi vet gör skillnad, blir särskilt viktigt i en tid med stora utmaningar för såväl skola som samhället i stort. Frågor som kompetensförsörjning, organisation, ekonomi och ledarskap är områden som kommer att diskuteras under konferensen.

Skolriksdagen kännetecknas av den kraft och det engagemang som finns för skolan lokalt. Vi ser fram emot att tillsammans med er skapa en positiv och inspirerande stämning under konferensens dagar.