Seminariet Musik som räddar liv, Folk och Kultur, 9 februari

Seminarium Musik som räddar liv – en resurs att räkna med!

https://folkochkultur.se/program/punkt/843

I oktober 2023 arrangerades riksdagsseminariet ”Musik som räddar liv – en resurs att räkna med” tillsammans med delar av Socialutskottet, ett samtal som har fått gehör från flera håll och som vi nu kommer att lyfta och fortsätta på konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.

Musik har en unik förmåga att stärka både vår fysiska, psykiska och existentiella hälsa. Vi lär oss att lyssna och tränar oss i samspel, delaktighet och tillit. Musiken kan motverka ensamhet och bidra till en mer positiv självbild. Genom seminariet vill några av Sveriges ledande forskare och samhällsaktörer lyfta musikens betydelse och peka på konkreta sätt som politiken, sjukvården och skolan kan ta till vara på musiken som en värdefull resurs.

Medverkande:
Ulrika Lind, Sjungande barn – Kungl. Musikaliska Akademien
Jonas Engström, Årets Körledare 2022
Sissela Nutley, Karolinska Institutet
Göran Nikolausson, Make Music Matter! – Linnéuniversitetet
Klas Bergling, Tim Bergling Foundation

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland
Datum: 9 februari 2024
Tid: Fredag 10:00 – 11:00

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent och plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Tillsammans skapas Sveriges ledande konvent och mötesplats där konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus.