Bli medlem i Make Music Matter!

Make Music Matter!

Make Music Matter är ett projekt som drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting, Soundtrap och Academy of Music and Business. Syftet med projektet är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

 

Ett annat syfte är att erbjuda musiklärare kompetensutveckling för att utveckla sin musikundervisning, detta sker bland annat genom ett årligt musikkonvent på Linnéuniversitetet med intressanta föreläsningar, kreativa workshops, paneldebatter, konserter, underhållning och mingel.

 

Syftet med Make Music Matter

Det är alla elevers medborgerliga och demokratiska rättighet att både få uttrycka sig och bli lyssnade på. Det är också varje elevs rättighet att själva få utveckla en musikalisk lyhördhet och att få delta i och bidra till musikaliska sammanhang.  Med hjälp av digitala verktyg blir det möjligt att utveckla gynnsamma lärmiljöer som eleverna upplever som autentiska och inspirerande. Digitala verktyg kräver inte så mycket färdighetsträning som traditionella musikinstrument och kan därför förkorta vägen till ett musikaliskt och givande deltagande.

Ur ett yrkesförberedande perspektiv har de digitala verktygen en stor potential att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och musikaliska självförtroende. Mycket av den musikproduktion som sker i samhället idag är digital och många svenska låtskrivare och musiker är mycket framgångsrika på den globala musikmarknaden. Steget från musikskapande i klassrummet till musikaliskt entreprenörskap behöver därför inte vara långt.

 

Anmälan:

Genom att göra två anmälningar får du del av all information och material som används inom ramen för all verksamhet i Make Music Matter!

1. Skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay

 

2. Facebook Make Music Matter!

Make Music Matter är ett nationellt projekt som riktar sig till musiklärare som vill arbeta med digitala verktyg för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin musikaliska kreativitet.