Musik som räddar liv – en resurs att räkna med, Sveriges Riksdag, 18 oktober

Den 1 september presenterade socialminister Jakob Forssmed tillsammans med FHM och Socialstyrelsen ”Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention” med fokus på vikten av psykisk hälsa för både individ och samhälle.

Musik har en unik förmåga att stärka både vår fysiska, psykiska och existentiella hälsa. Vi lär oss att lyssna och tränar oss i samspel, delaktighet och tillit. Musiken kan motverka ensamhet och bidra till en mer positiv självbild. Genom seminariet vill några av Sveriges ledande forskare och samhällsaktörer lyfta musikens betydelse och peka på konkreta sätt som politiken kan ta till vara på musiken som en värdefull resurs.

PROGRAM

DIN RÖST – EN LIVSLÅNG RESURS
Kungl. Musikaliska Akademien driver den nationella satsningen Sjungande Barn som synliggör sångens positiva samhällseffekter och bidrar till kompetensutveckling, för att ge fler barn tillgång till sin röst som en livslång resurs och ett klingande redskap för att minska utanförskap och stärka psykisk hälsa.
Ulrika Lind, projektledare för Sjungande Barn/Kungl. Musikaliska Akademien

MUSIK HANDLAR OM LIVET
Vad visar nya studier och forskning om det som händer i och utanför kroppen när vi musicerar? Hur kan musiken hjälpa oss att öppna upp och skapa ett mänskligt och socialt hållbart samhälle?
Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan, samt medgrundare till Center for Social Sustainability, CSS, Karolinska Institutet

MAKE MUSIC MATTER!
Tillsammans med Tim Bergling Foundation med visionen ”Ett samhälle där färre barn och unga mår dåligt och där alla som mår dåligt ska få stöd” vill det nationella nätverket Make Music Matter! demokratisera musik genom att ge unga möjligheter att med bland annat digitala verktyg tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Göran Nikolausson, universitetslärare vid Linnéuniversitet samt initiativtagare till Make Music Matter! Klas Bergling, grundare och ordförande Tim Bergling Foundation

SAMSPEL OCH SAMMANHANG
Kören är en unik mötesplats med förmåga att riva murar och bygga broar. Det är en plats där du samtidigt är både avsändare och mottagare i projekt som Helsingborgs Världskör, Gospelfest på Malmö Live och Break the Silence (kring musikens betydelse för ungas psykiska hälsa).
Jonas Engström, kör- och kursledare, Årets körledare 2022