Make Music Matter! – Nytt skolprojekt med inriktning mot musikskapande, digitala verktyg och entreprenörskap

Make Music Matter! – Nytt skolprojekt med inriktning mot musikskapande, digitala verktyg och entreprenörskap

Make Music Matter heter ett projekt som erbjuder digitala musikskapande verktyg, ett skolprojekt för alla skolor i Sverige och arrangerar olika musikkonvent och nätverksträffar. Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt främjar entreprenörskap.

Make Music Matter är ett nationellt projekt som riktar sig till musiklärare som vill arbeta med digitala verktyg för att göra undervisningen mer spännande. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap, och den gymnasiala spetsutbildningen Academy of Music & Business (AMB)

Syftet med Make Music Matter

Syftet med Make Music Matter! är att eleverna ska få möjlighet att utveckla musikalisk kreativitet, digital kompetens, entreprenörskap och innovationsförmåga i autentiska miljöer som liknar musikbranschen.

Ur ett yrkesförberedande perspektiv har de digitala verktygen en stor potential att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och musikaliska självförtroende. Mycket av den musikproduktion som sker i samhället idag är digital och många svenska låtskrivare och musiker är mycket framgångsrika på den globala musikmarknaden. Steget från musikskapande i klassrummet till musikaliskt entreprenörskap behöver därför inte vara långt.

Projektet Make Music Matter

För dig som är helt ny får här tillgång till alla digitala verktyg (Soundtrap Education, sångappen Sing Along), alla Make Music Matter-filmerna samt 6 månaders gratis abonnemang.

Här går du med i projektet Make Music Matter om du aldrig varit med i projektet tidigare.