Make Music Matter! – nationellt musiklärarkonvent 13-14 september 2017

Make Music Matter! – nationellt musiklärarkonvent 13-14 september 2017

Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Den 13-14 september 2017 arrangerar institutionen för musik och bild på Linnéuniversitetet ett konvent för musiklärare i Sverige.

Under två inspirerande kompetensutvecklingsdagar får du ta del av forskares, musikentreprenörers och kollegors erfarenheter, både i föreläsningsform och i workshops.

Din skola kan också delta i det nationella skolprojektet Make music matter som är ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap och Academy of Music & Business.