Make Music Matter! medverkade i symposium om musik på Slottet

Make Music Matter! medverkade i symposium om musik på Slottet

Tisdagen den 30 november hölls seminariet Musiken och rörelsens betydelse för ungas psykiska välbefinnande vid Kungliga Slottet. Seminariet arrangerades av Kronprinsessparets stiftelse i samarbete med Tim Bergling Foundation, Mind och Kungl. Musikaliska Akademien, med stöd från Kronprinsessan Victorias Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning. Inbjudna till seminariet var olika representanter från näringslivet, ideella organisationer och musikbranschen.

Syftet med dagen var att lyfta frågan om ökad psykisk ohälsa hos barn och unga och att belysa hur musik och rörelse kan ha en positiv inverkan på ungas psykiska mående.

H.K.H Prinsessan Victoria, Göran Nikolauson & Prins Daniel

Göran Nikolausson, universitetsadjunkt vid Institutionen för musik och bild och en av grundarna av nätverket Make Music Matter!, var inbjuden för att tillsammans med Charlotta Kamstedt, verksamhetsansvarig för Tim Bergling Foundation, prata om Make Music Matter! STORIES#ForABetterDay – ett skolprojekt med fokus på musik, kreativitet och digital teknik och med syfte att med musik som utgångspunkt skapa välmående och framtidstro hos barn och unga. Med sig hade de också Mose Grafström och Ofelia Spiro, två elever från årskurs 8 på Gillbo-Gröndalskolan i Rotebro, vars musiklärare Ann-Sofie Levén är en mycket drivande kraft i projektet. Gillbo-Gröndalskolan har kommit långt detta skolprojekt som i nuläget har ca 360 skolor anmälda över hela landet, från norr till söder.

Andra medverkande på seminariet vid Kungliga Slottet var bland annat Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan, Staffan Scheja, professor och konsertpianist KMH, Timbuktu, artist, Karolina Klüft, PEP Generation och Anders Hansen, psykolog och föreläsare. Moderator var Sarah Dawn Finer

Foto: Jonas Borg

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett unikt samarbete mellan Make Music Matter!, Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Stiftelsen Signatur. Projektet startade under hösten 2021 och pågår till och med 2022. Det är ett skolprojekt med stort fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående. I projektet behandlas också historien om världsartisten Avicii, där eleverna bland annat får arbeta med Aviciis musik i egna musikproduktioner.