Make Music Matter! Let’s Co-Net 26 april 2023 – Komponera och kollaborera

Make Music Matter! Let’s Co-Net 26 april 2023 – Komponera och kollaborera

April månads nätverksträff har temat Komponera & kollaborera. På nätverksträffen presenteras musikskapande med digitala verktyg, bland annat komponerande i kollaborativa former samt forskning om kreativa processer.

Dessutom pratar vi med artisten Amena om hennes skapandeprocess och inspiration.

Vilka för- och nackdelar som finns med komponerande i kollaborativa former?
Enligt läroplanen ska eleverna få utveckla sin förmåga till eget skapande och få utlopp för sin kreativitet. Nationella utvärderingar i musik visar att det bland musiklärare finns ett stort behov av kompetensutveckling inom området.

Vid nätverksträffen presteras bland annat höstens nationella skolprojekt Collab2Compose som främjar kollaborativt musikskapande  inom alla dess olika former.