Make Music Matter! fyller 5 år den 4 september (2017-2022)

Make Music Matter! fyller 5 år den 4 september (2017-2022)

Den 4 september 2017 bildades nätverket Make Music Matter!! Fem år senare har nätverket ca 1400 medlemmar, vilka representerar yrkesgrupper som akademiker, musiklärare, musikbranschfolk, artister, låtskrivare, musikproducenter, kulturella organisationer och föreningar etc. Syftet med Make Music Matter!! är att tillsammans sprida kunskap och innovation om musik samt verka för att musik får sin rättmätiga plats både i skola och samhälle.