Make Music Matter! på Järvaveckan

Make Music Matter! På Järvaveckan

Nätverket Make Music Matter! medverkade på Järvaveckan i juni 2022. Make Music Matter! syftar till att ge unga nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel för att främja kreativitet och välmående, vilket är i linje med Järvaveckans tema för året, “Valet är ditt”.

Under 2023 medverkar Make Music Matter på bl a Järvaveckan och ”Göteborg 400 år” under juni.

 

Betydelsen av meningsfull fritid för unga har kanske aldrig varit större än nu. Gängrelaterade skjutningar, våld, psykisk ohälsa och missbruk har blivit en stigande ”trend” de senaste åren. Det råder låga förväntningar på samhället och bristande framtidstro. Barn och unga som växer upp i förorten är de mest utsatta.

 

Att musiken är bra för människan har påvisats i flera studier. Musiken har en stor betydelse för ungas identitetsutveckling och är en påverkansfaktor på samhället i stort. Därför medverkade Make Music Matter! på Järvaveckan. Med ett musikaliskt creative hub på Spånga IP, som bjöd in unga att under fem dagar ta del av ett gediget program och fullspäckat schema med aktiviteter som workshops, föreläsningar, inspelning, feedback sessions, coaching samt uppträdanden. Många olika aktörer från musikbranschen fanns också på plats.

Syftet är att ge unga verktyg till att uttrycka sig med musik och låta dem få berätta sina stories i eget musikskapande och podcasts samt att få inspirera till en meningsfull fritid och visa på framtida yrkesmöjligheter.

Syftet var att ge unga verktyg till att uttrycka sig med musik och låta dem få berätta sina stories i eget musikskapande och podcasts samt att få inspirera till en meningsfull fritid och visa på framtida yrkesmöjligheter. Projektet var startskottet för ett kommande Make Music Matter!-initiativ riktat mot ytterstadsområdena i Stockholm och övriga Sverige, vilket möjliggörs av bl a Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Stiftelsen Signatur och Soundtrap by Spotify.