Make Music Matter! på Järvaveckan 2022

Make Music Matter! på Järvaveckan 2022

Make Music Matter! medverkade för första gången på Järvaveckan i juni 2022. Syftet var att ge unga nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel samt främja kreativitet och välmående, vilket var i linje med Järvaveckans tema för året, “Valet är ditt”.

Betydelsen av meningsfull fritid för unga har kanske aldrig varit större än nu. Gängrelaterade skjutningar, våld, psykisk ohälsa och missbruk har blivit en stigande ”trend” de senaste åren. Det råder låga förväntningar på samhället och bristande framtidstro. Barn och unga som växer upp i förorten är de mest utsatta.

Att musiken är bra för människan har påvisats i flera studier. Musiken har en stor betydelse för ungas identitetsutveckling och är en påverkansfaktor på samhället i stort. Därför medverkade Make Music Matter! på Järvaveckan. Med ett musikaliskt creative hub på Spånga IP, som bjöd in unga att under fem dagar ta del av ett gediget program och fullspäckat schema med aktiviteter som workshops, föreläsningar, inspelning, feedback sessions, coaching samt uppträdanden. Många olika aktörer från musikbranschen fanns också på plats.

Syftet är att ge unga verktyg till att uttrycka sig med musik och låta dem få berätta sina stories i eget musikskapande och podcasts samt att få inspirera till en meningsfull fritid och visa på framtida yrkesmöjligheter.