DEBATTARTIKEL OM MUSIK OCH UNGA – Musikindustrin

DEBATTARTIKEL OM MUSIK OCH UNGA – Musikindustrin

Max Martin, Klas Bergling, Helena Wessman, Göran Nikolausson (m.k Make Music Matter!) m fl, skriver i en debattartikel på GP att musik borde bli ett tydligare och starkare verktyg i den svenska skolan för att förbättra barns och ungas välmående.

Forskning inom musikvetenskap och neurovetenskap har under många år visat på de positiva effekter som musik har i olika sammanhang. Inte bara för att människor kortsiktigt ska må bra, utan även för kroppens läkförmåga. I Sverige har vi haft banbrytande forskningsprojekt med målet att låta musiken bli en del av den kliniska verksamheten inom vården.

Trots det får musiken allt mindre utrymme i den svenska skolan, och på vissa lärarutbildningar har musiken helt tagits bort.

Ett tiotal pedagoger och forskare har publicerat en debattartikel på GP, tillsammans med Max Martin, som är medgrundare till Musikbojen tillsammans med Claire Rosvall och Peter FeldtKlas Bergling från Tim Bergling Foundation, Kungliga Musikhögskolans rektor Helena Wessman, Kristian Skånberg och Linda Krüger från Signatur Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Göran Nikolausson från Make Music Matter m fl, där de gemensamt trycker på fördelarna med musik i skolan.

De skriver bl a:

”I sin rapport från 2018 om ungas psykiska ohälsa pekar Folkhälsomyndigheten ut brister i skolan som en huvudorsak – med slutsatsen att den svenska skolan behöver stärkas. Vi har ett förslag på hur. En evidensbaserad, men gravt underutnyttjad folkhälsoresurs. Ett fenomen som inte bara är lättillgängligt och kostnadseffektivt, utan även absolut nödvändigt för ungas utveckling och välmående: Musik.”

Debattartikeln ger tre förslag till hur musiken skulle kunna användas för att ändra den negativa trenden som finns bland unga:

– Stärk musikämnet i förskolan och skolan.

– Satsa på kulturskolor och folkhögskolor, fritidsgårdar och andra plattformar där ungdomar får skapa musik tillsammans.

– Ta vara på musikterapi som kunskapsfält.

Ett av skälen till att musiken fått mindre utrymme är att andra ämnen, som t ex matematik och språk, har fått högre prioritet under de senaste åren, i skuggan av Pisa-resultat och andra internationella jämförelser. Debattartikeln trycker dock på att enligtOECDs rapporter förbättras skolresultaten i alla ämnen när musikundervisningen har en framskjuten plats.

Läs debattartikel