Tim Bergling Foundation ingår officiellt ett samarbete med Make Music Matter kring skolprojektet STORIES

Tim Bergling Foundation ingår officiellt ett samarbete med Make Music Matter kring skolprojektet STORIES

Unikt samarbete ger elever i 350 skolor möjlighet att arbeta med Aviciis största hits

Med ungdomars välmående i centrum blir musik och kreativitet kanaler på en resa för allas rätt att må bra.

Make Music Matter! Stories #ForABetterDay är ett omfattande projekt där 350 svenska skolor från hela landet deltar. Projektet riktar sig till lärare som vill att deras elever ska få möjlighet att utveckla sitt skapande och ge dem verktyg att kommunicera sina tankar, känslor och idéer med musik och andra uttrycksformer.

Det är resultatet av ett samarbete mellan Tim Bergling Foundation, Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Linnéuniversitetets nationella nätverk Make Music Matter!

– Alla har något att berätta. En livsberättelse, ett oförglömligt minne eller kanske en traumatisk upplevelse som de går och bär på. Att ge eleverna möjlighet att uttrycka sina berättelser genom eget skapande stimulerar deras kreativa förmåga, samtidigt som det främjar identitetsutvecklingen och därmed också deras välmående, säger Göran Nikolausson, lärare vid Linnéuniversitetet och initiativtagare till Make Music Matter!

Eleverna ges möjlighet att delta i olika inspirerande och innovativa aktiviteter som berör musik, psykisk hälsa och livet i stort och smått. En del av projektet handlar om Aviciis framgångsrika karriär och om hans mentala hälsa där dokumentärfilmen ”True Stories” är central. Inom projektets ramar får eleverna också göra egna remixer utifrån originalfilerna på några av Avicii:s allra största låtar, till exempel ”Wake Me Up” och ”Without You”.

Genom en digital plattform får deltagande skolor tillgång till en lärarhandledning, framtagen speciellt för ändamålet. Stories #ForABetterDay är ett tematiskt projekt där alla skolämnen kan ingå. Arbetsmaterialet utgörs bland annat av musik och filmer som kan användas direkt i undervisningen.

– Att delta i Make Music Matter! var en självklarhet för oss. På så vis kan vi vara med och bidra till att elever får utlopp för sin musikaliska kreativitet och på samma gång lyfta en viktig fråga om elevers mentala hälsa och välmående i skolan, säger Aviciis pappa Klas Bergling från Tim Bergling Foundation.

Eleverna kan även delta i olika utmaningar, däribland en Avicii-remix-tävling och en podcast i storytelling om välmående och mental hälsa. Vinnarpriset är ett besök på Avicii Experience och ett exklusivt möte med en av de musikproducenter som har arbetat med Avicii. Projektet erbjuder också ämnesövergripande utmaningar på temat och som hela skolan kan delta i.

– Avicii representerar musik, glädje och kreativitet och är en stor inspirationskälla för många, säger Göran Nikolausson. På något sätt blir Tim Bergling också en symbol för att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Detta tror jag kan göra det lättare för ungdomar att våga berätta om vilka tankar och livsfrågor som de går omkring och bär på.

 

Om Stories #ForABetterDay

Stories #ForABetterDay är ett av många projekt av Make Music Matter! I skolprojektet I Have A Dream, som gjordes i samarbete med ABBA The Museum och där samtliga ABBA-medlemmar stod bakom, fick eleverna bland annat fick skriva en egen vers till ABBA-låten med samma namn och berätta om sina egna drömmar med Barnkonventionen som fond. Ett annat projekt var Happy Nation Re-born där skolor fick göra remixer av originalspåren från Ace of Base största hits.

Stories #ForABetterDay är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Sveriges Kommuner och Regioner, NE och Academy of Music and Business samt de molnbaserade musiktjänsterna Soundtrap by Spotify och Wahzaa. Projektet pågår fram till sommaren 2022 där skolor kan ansluta sig när som helst under hela projekttiden.

 

Mer information:

Make Music Matter!

 

 

 

Läs vidare: