Skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream 2019/2020

Make Music Matter! I Have A Dream 2019/2020

Du som är lärare anmäler dig och din skola här nedan till att delta i skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream. Anmälan är öppen till den 1 september 2019.

Make Music Matter! I Have A Dream är ett unikt samarbete mellan det nationella skolprojektet Make Music Matter! och ABBA The Museum. Projektet startar den 11 september 2019 och pågår i ett år och fyra månader. Det är ett projekt som hela skolan kan arbeta med.

 

Det är ett skolprojekt som fokuserar på drömmar, entreprenörskap, kreativitet och digitalisering, samtidigt som Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen), som firar 30 år, uppmärksammas. Vidare behandlas en betydelsefull del av svensk musikhistoria i popsagan ABBA som överträffade drömmen inom ramen för projektet.

SE FILMEN  ”MAKE MUSIC MATTER! I HAVE A DREAM” Klicka här!

 

Make Music Matter! I Have A Dream erbjuder följande:

  • Text & Musikskapande – eleverna får skriva en vers till ABBA:s låt ”I Have A Dream” och uttrycka sina drömmar i egen musikproduktion.
  • Konsert på ABBA The Museum på Barnkonventionens dag den 20 november, där elever får sjunga och framträda med sina versioner av ABBA:s låt ”I Have A Dream” (deltagande skolor deltar i utlottningen av platser).
  • Material till Konventionen om barnets rättigheter att använda direkt i undervisningen.
  • Filmad guidad visning i ABBA-muséet – via inloggning på lärarportal.
  • Filmen Popsagan av Björn Ulvaeus – via inloggning på lärarportal.
  • Arbetsmaterial ”Make Music Matter! I Have A Dream” med tillhörande lärarhandledning för lärare och möjligheter att arbeta ämnesövergripande med projektet. (kreativt skapande, process & produktvärdering av skapande verksamhet mm)
  • Digitala verktyg för musikproduktion i musikverktyget Soundtrap (fria licenser till alla skolor i landet).
  • Kompetensutveckling genom musikkonventet Make Music Matter T.E.A.C.H.! Be The Difference! 11-12 september på Linnéuniversitetet, där skolprojektet ”I Have A Dream” utgör en stor del av innehållet i programmet. Särskild anmälan för detta.

 

Tidigare projekt

Pressrelease från ABBA The Museum
``I Have A Dream” handlar om drömmar, men också om kunskaper och värden, som estetik, kreativitet, entreprenörskap och medmänsklighet. ``A Song To Sing``... är att ha rätten att få uttrycka sin mening och få den respekterad, detta är vad Barnkonventionen handlar om. Det är svårt att hitta en sång som passar bättre till ett skolprojekt som detta än ``I Have A Dream``.